BRANN- OG RØYKGARDINER

Brann- og røykgardinene er et automatisk sikringssystem som for en gitt tid hindrer gjennomtrenging av varme, supervarme gasser og flammer. Gardinene tillater større design-fleksibilitet ved både rehabilitering og nybygg. De er et svært godt alternativ til ikke-bærende vegger og tradisjonelle branndører og -gitter.

Kan leveres isolerte for strålingsbeskyttelse.

SPESIFIKASJONER

Testet i opp til 240 minutter ved 1000ºC
Tilfredstiller E-klasse inntil 120 min
Tilfredstiller E1-klasse inntil 120 minutter ved sprinkling

Send meg tilbud!


   Produktark       Datablad
   Vekt      
 Prinsippskisse      

 

);